Budżet obywatelski Zgierz 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Zgierz 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 12.04.2018 - 02.05.2018
  2. Głosowanie 10.06.2018 - 25.06.2018
  3. Ogłoszenie wyników 29.06.2018
  4. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Zgierz 2018: zasady

Do IV edycji Zgierskiego Budżetu Obywatelskiego zgłoszonych zostało 41 wniosków z propozycjami projektów. Po weryfikacji pod głosowanie poddane zostały 32 propozycje. W systemie zarejestrowano 3386 głosów, w tym 1743 głosy oddanych zostało drogą elektroniczną, a 1643 na tradycyjnych kartach. 2935 stanowiły głosy ważne pozostałe to głosy nieważne. Do wykorzystania przeznaczona była kwota 850 000 zł, która została rozdzielona na 7 zwycięskich projektów.
Zwycięskim okazał się projekt Nr 09 – Boisko do piłki koszykowej i siatkowej SP 12 (zdobył 1673 punktów)
II miejsce zajął projekt nr 30- Rekreacja przed Malinką (1626 punktów)
III miejsce zajął projekt nr 03- Miejsce Ćwiczeń i wypoczynku dla mieszkańców Zgierza i osiedla Krzywie – Chełmy (1607 punktów)
Kolejne miejsca zajęły:
Utwardzony teren pod miejsce postojowe - 1223 punkty
Doposażenie boiska na Kasztanowej - 979 punktów
Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego przy ul. Podleśnej 1 - 757 punkty
Rozwój skweru sportowo-rekracyjnego przy ul Gałczyńskiego - 302 punkty

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Zgierza

Lokalizacja: Plac Jana Pawła II 16, 95-200 Zgierz Telefon 503 007 613
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości