Budżet obywatelski Zduńska Wola 2016

Edycja budżetu:

2016

Budżet obywatelski Zduńska Wola 2016: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 04.07.2016 - 22.07.2016
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 25.07.2016 - 19.08.2016
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 19.08.2016
  4. Głosowanie 12.09.2016 - 26.09.2016
  5. Ogłoszenie wyników 30.09.2016
  6. Realizacja projektów 01.01.2017 - 31.12.2017

Budżet obywatelski Zduńska Wola 2016: zasady

Wnioski trzeba zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie www.zdunskawola.pl oraz w wersji papierowej w Kancelarii Urzędu Miasta. Mieszkaniec musi opisać zadanie, jakie proponuje do budżetu, a ponadto przygotować szacunkowy kosztorys. Do środy w urzędzie miasta było złożonych tylko 5 wniosków.
Cały Budżet Obywatelski na 2017 rok to 582 tys. zł. Na inwestycje przewidziano 465.600 zł, a na wydarzenia 116.400 zł.
Maksymalna kwota dla pojedynczego zadania inwestycyjnego została ustalona na 100 tys. zł, a dla wydarzenia na 25 tys. zł.
Ponadto miasto podzielono na trzy sektory i w każdym z nich na inwestycje lokalne przeznaczonych może zostać najwyżej 155.200 zł.
Tak zwane sektory konsultacyjne to miasto podzielone według ulic. Pierwszy obejmuje osiedla Zachód, 1000-lecia, ale także część Osmolina i dzielnicy przemysłowej. Sektor drugi to między innymi centrum Zduńskiej Woli oraz osiedla Pastwiska i Południe, a także Złota i Nowy Świat i cześć Zachodu. Sektor trzeci to część Osmolina, Karsznice, Nowe Miasto i Panorama.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Zduńska Wola

Lokalizacja: ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola Telefon 438250200
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości