Budżet obywatelski Zduńska Wola 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Zduńska Wola 2018: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 10.05.2018 - 23.05.2018
  2. Składanie wniosków projektów 24.05.2018 - 30.06.2018
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 02.07.2018 - 14.08.2018
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 31.08.2018
  5. Głosowanie 03.09.2018 - 21.09.2018
  6. Ogłoszenie wyników 01.10.2018
  7. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Zduńska Wola 2018: zasady

Budżet Obywatelski 2019 w Zduńskiej Woli. Mieszkańcy Zduńskiej Woli mogli składać wnioski proponując inwestycje oraz wydarzenia w ramach ogólnej kwoty 759 tys. zł, ale na jedno zadanie wyznaczono maksymalne limity. Dla inwestycji jest to 100 tys. zł, a dla wydarzenia 25 tys. zł.
Z ogólnej puli budżetu na część inwestycyjną przeznaczonych zostało 607 tys. zł, a na wydarzeniową 151 tys zł. Natomiast na każdy z sektorów miasta przypada po 202 tys. zł.
Tegoroczne głosowanie rozpoczęło się 3 września i trwało do 21 września.

Wyniki głosowania. Zagłosowało 1.217 osób oddając 1.998 głosów. 892 były na wydarzenia, a 1.111 na inwestycje lokalne.
Zadania wybrane do realizacji w 2019 roku

Inwestycje lokalne
Sektor Konsultacyjny nr 1
Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem i oświetleniem przy SP nr 12 w Zduńskiej Woli. Kwota 100.000 zł
Kącik sportowy dla każdego, i dużego i małego. Kwota 96.000 zł
Łączna wartość: 196.000 zł

Sektor Konsultacyjny nr 2
Remont Hufca ZHP Zduńska Wola – I Etap Kwota 100.000 zł
Zmiana nawierzchni ul. Braterska etap II, sięgacz z nr domów 5, 7, 9, 11. Kwota 56.323 zł
Łączna wartość: 156.323 zł

Sektor Konsultacyjny nr 3
Aktywne Nowe Miasto. Budowa kompleksu rekreacyjnego: dziecięcego placu zabaw oraz siłowni dla dorosłych i seniorów na osiedlu Nowe Miasto. Kwota 100.000 zł
Modernizacja placu zabaw przy filii Miejskiego Domu Kultury na osiedlu Karsznice, ul. 1-go Maja 5-7. Kwota 79.150 zł
Łączna wartość: 179.150 zł

Wydarzenia
Niezapominajka – Integracja Społeczna Dzieci z Niepełnosprawnością. Kwota 24.840 zł
Festyn Rodzinny przy Szkole Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli. Kwota 12.750 zł
Spotkania filmowe „Między obrazami”. Projekcje polskich filmów połączone z rozmowami z twórcą. Kwota 24.999 zł
Zduńskowolskie nocne kino plenerowe. Kwota 25.000 zł
98-220 Fabryczna. Ulica wspomnień. Kwota 25.000 zł
Retro zabawy w Parku Miejskim. Kwota 25.000 zł
Łączna wartość: 137.589,00 zł

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Zduńska Wola

Lokalizacja: ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola Telefon 438250200
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości