Budżet obywatelski Zduńska Wola 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Zduńska Wola 2018: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 10.05.2018 - 23.05.2018
  2. Składanie wniosków projektów 24.05.2018 - 30.06.2018
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 02.07.2018 - 14.08.2018
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 31.08.2018
  5. Głosowanie 03.09.2018 - 21.09.2018
  6. Ogłoszenie wyników 01.10.2018
  7. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Zduńska Wola 2018: zasady

Budżet Obywatelski 2019 w Zduńskiej Woli będzie rozdysponowany na podobnych zasadach jak tegoroczny. Wyznaczono limit na jeden wniosek, a miasto podzielono na trzy sektory, z własnym zakresem wydatków.
Mieszkańcy Zduńskiej Woli mogli składać wnioski proponując inwestycje oraz wydarzenia w ramach ogólnej kwoty 759 tys. zł, ale na jedno zadanie wyznaczono maksymalne limity. Dla inwestycji jest to 100 tys. zł, a dla wydarzenia 25 tys. zł.
Z ogólnej puli budżetu na część inwestycyjną przeznaczonych zostało 607 tys. zł, a na wydarzeniową 151 tys zł. Natomiast na każdy z sektorów miasta przypada po 202 tys. zł.
Nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego Zduńskiej Woli rozpoczał się 24 maja, a zakończył 30 czerwca. Swoje propozycja mogli składać wyłącznie mieszkańcy Zduńskiej Woli, którzy mają ukończone 16 lat.
Nie było ograniczenia liczby wniosków, jaką może złożyć jedna osoba. Ważne, by zrobiła to na odpowiednim formularzu.

Tegoroczne głosowanie rozpoczęło się 3 września i potrwa do 21 września. Wyniki poznamy w październiku.

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Zduńska Wola

Lokalizacja: ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola Telefon 438250200
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości