Budżet obywatelski Żary 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Żary 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.04.2017 - 30.04.2017
  2. Głosowanie 05.06.2017 - 23.06.2017
  3. Ogłoszenie wyników 17.07.2017
  4. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Żary 2017: zasady

Budżet obywatelski Żar wynosi 1 mln zł. Głosować mogą tylko osoby, które ukończyły 18 lat. Mieszkańcy głosują na zadania ważne dla ich bezpieczeństwa czy związane z wypoczynkiem, zdrowiem na terenie całego miasta, choć wiadomo, że za konkretnym chodnikiem czy ulicą opowiedzą się mieszkający w jego sąsiedztwie. Procedury wyglądają następująco: formularze do głosowania można było pobrać na stronie internetowej Urzędu Miasta Żary (www.zary.pl - w zakładce informator/budżet obywatelski) lub osobiście.
Spośród wszystkich zgłoszonych przez mieszkańców projektów komisja weryfikacyjna wybrała 25 zadań, które przeszły do drugiego etapu głosowania. Mieszkańcy przekazali 8827 kart z propozycjami. Wnioski można było składać od 1 do 30 kwietnia 2017. Do 30 maja ustalona była już ostateczna lista projektów.
W 2017 roku najwięcej głosów zdobyły następujące inwestycje i zostały zrealizowane: zagospodarowanie parku przy ul. Paderewskiego i Czerwonego Krzyża (1754 głosy), wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu wokół dawnego kąpieliska w Kunicach (1347 głosów) oraz utwardzenie terenu pod miejsca parkingowe na terenie żłobka i przedszkola przy ul. Okrzei (1058 głosów).

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Żarach

Lokalizacja: Rynek 1-5, 68-200 Żary Telefon 68 470 83 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości