Budżet obywatelski Żary 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Żary 2018: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 10.04.2018 - 30.04.2018
  2. Składanie wniosków projektów 10.04.2018 - 30.04.2018
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 30.04.2018
  4. Głosowanie 05.06.2018 - 26.06.2018
  5. Ogłoszenie wyników 20.07.2018
  6. Realizacja projektów 01.09.2018 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Żary 2018: zasady

Mieszkańcy zgłaszają zadania, inwestycje, które są do realizacji na terenie gminy miejskiej Żary. Spośród wszystkich zgłoszonych na kartach, komisja weryfikuje i wybiera zadania właściwe pod względem formalnym. Następuje głosowanie. Z tych, które otrzymają najwięcej głosów wybieranych jest pięć i to na nie mieszkańcy znów głosują.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Żarach

Lokalizacja: Rynek 1-5, 68-200 Żary Telefon 68 470 83 86
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości