Budżet obywatelski Żary 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Żary 2018: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 10.04.2018 - 30.04.2018
  2. Składanie wniosków projektów 10.04.2018 - 30.04.2018
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 30.04.2018
  4. Głosowanie 05.06.2018 - 26.06.2018
  5. Ogłoszenie wyników 20.07.2018
  6. Realizacja projektów 01.09.2018 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Żary 2018: zasady

To szósta edycja budżetu obywatelskiego w Żarach. W puli jest milion złotych. Propozycje i zadania, które mogą zostać zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego, składają (od 10 do 30 kwietnia 2018) mieszkańcy, którzy ukończyli 18 lat. Robią to na wnioskach, które można pobrać ze strony internetowej urzędu miasta (www.zary.pl), a także w formie papierowej w Biurze Obsługi Mieszkańca. Następnie zespół ds. wdrożenia budżetu obywatelskiego analizuje i weryfikuje te wnioski (do 30 maja 2018). Z pozytywnie zweryfikowanych wniosków powstaje lista propozycji możliwych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Na te propozycje głosują (od 5 do 22 czerwca 2018) mieszkańcy, którzy ukończyli 18 lat. Do realizacji zakwalifikowane zostaną dwa zadania "duże" (koszt 150-250 tys. zł każde), dwa zadania "średnie" (koszt 100-150 tys. zł każde) i inne zadania (koszt poniżej 100 tys. zł) w liczbie wyczerpującej środki przeznaczone na budżet obywatelski. Ogłoszenie wyników nastąpi do 20 lipca 2018.
Zwycięskie projekty:
1. Kociarnia (koszt 230 tys. zł) - 2258 głosów
2. Ścieżka rekreacyjno-edukacyjna/miejsce zabawy i edukacji dla rodziny przy SP nr 5 przy ul. Okrzei 19 (koszt 249 tys. zł) - 1142 głosy
3. Wiata piknikowa i ścieżki dydaktyczne w parku przy ul. Ludowej (koszt 145 tys. zł) - 839 głosów
4. Wykonanie parkingu i wjazdu od ul. Szymanowskiego w Żarach do SP nr 1 (koszt 145 tys. zł) - 510 głosów
5. Oświetlenie drogi (2-3 lampy) - droga łącząca al. Wojska Polskiego od przystanków z ul. Lelewela (koszt 70 tys. zł) - 655 głosów
6. Zakup i montaż dodatkowych urządzeń na placu zabaw przystosowanych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych przy SP nr 2 (koszt 96 tys. zł) - 619 głosów
7. Budowa wiaty pomiędzy stawami "Kwadrat" i "Przeprawowy", działka nr 372 (koszt 42 tys. zł) - 273 głosy

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Żarach

Lokalizacja: Rynek 1-5, 68-200 Żary Telefon 68 470 83 86
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości