Budżet obywatelski Zamość 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Zamość 2018: harmonogram

  1. Maraton pisania wniosków 01.06.2017 - 15.07.2017
  2. Składanie wniosków projektów 14.06.2017 - 15.07.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 17.07.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 17.11.2017
  5. Głosowanie 02.01.2018 - 09.03.2018
  6. Ogłoszenie wyników 09.03.2018
  7. Realizacja projektów 01.04.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Zamość 2018: zasady

Czwarta edycja budżetu obywatelskiego jest aktualnie realizowana. Głosowanie odbywało się drogą tradycyjną - podczas spotkań osiedlowych, ale również przez internet. Do rozdysponowania było 1,6 mln zł., na 16 osiedli (po 100 tys. na każde). Wybrane podczas głosowań projekty mają zostać zrealizowane do końca roku.

Lista projektów wybranych do realizacji.

1. Janowice - Utworzenie placu zabaw na Osiedlu Janowice. /21 głosów/
2. Karolówka - Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej i monitoringu /79 głosów/
3. Kilińskiego - Wykonanie remontu drogi wewnętrznej wzdłuż garaży od ulicy Kamiennej 13 do kamiennej 19 wraz z przyległymi parkingami/ /186 głosów/
4. Majdan - Dokończenie przebudowy ulicy Majdan od nr 83 do 95A./20 głosów/
5. Nowe Miasto - Położenie nowej nawierzchni chodnika po parzystej stronie ulicy Reja./60 głosów/
6. Orzeszkowej Reymonta - Remont i wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 9 przy ul.Oboźnej 10./245 głosów/
7. Partyzantów - Kontynuacja przebudowy ulicy Jana Kiepury z wykonaniem kanalizacji deszczowej./16 głosów/
8. Planty - Instalacja kamer monitoringu miejskiego na Osiedlu Planty./55 głosów/
9. Powiatowa - Remont ulicy Dąbrowskiego przyległych do ulicy chodników oraz remont i przebudowa przyległych zatok parkingowych./57 głosów/
10. Promyk - Kontynuacja remontu chodnika przy ul.Asnyka oraz remont części chodnika przy ulicy Grunwaldzkiej./ 48 głosów/
11. Rataja - Plac rekreacyjno-sportowy Osiedla Rataja /107 głosów/
12. Słoneczny Stok - Budowa parkingu wraz z przebudową chodnika przy miejskim Przedszkolu nr 10./57 głosów/
13. Stare Miasto - Wymiana stolarki okiennej łącznie z drzwiami balkonowymi ( bez części usługowej) w Centralce – dokończenie zwycięskiego projektu z 2016 i 2017r. /23 głosy/
14. Św. Piątka - Budowa ulicy Cichej./26 głosów/
15. Zamczysko - Remont nawierzchni ulicy Obronnej w Zamościu./15 głosów/
16. Zamoyskiego - Miejsca parkingowe na Małym Cichym przy ul.Hrubieszowskiej./195 głosów/

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Zamość

Lokalizacja: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość Telefon 84 677 23 37
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości