Budżet obywatelski Zamość 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Zamość 2017: harmonogram

  1. Maraton pisania wniosków 20.06.2016 - 15.07.2016
  2. Składanie wniosków projektów 20.06.2016 - 15.07.2016
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 18.07.2016 - 15.11.2016
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 17.11.2016
  5. Głosowanie 01.02.2017 - 18.03.2017
  6. Ogłoszenie wyników 21.03.2017
  7. Realizacja projektów 01.04.2017 - 31.12.2017

Budżet obywatelski Zamość 2017: zasady

Trzecia edycja budżetu obywatelskiego została już zrealizowana. Głosowanie odbywało się drogą tradycyjną - podczas spotkań osiedlowych. Do rozdysponowania było 1,6 mln zł., na 16 osiedli (po 100 tys. na każde).

Zgłoszono 45 zadań, z czego 38 poddano głosowaniu. W sumie oddano 1379 głosów i wybrano 16 zadań, a na realizację każdego z nich po 100 000 zł. Były to: 500 000 na pięć placów zabaw, 200 000 na dwie przebudowy terenów sportowo - rekreacyjnych, 300 000 na trzy przebudowy ulic, 300 000 na trzy przebudowy chodników, 100 000 na przebudowę parkingu, 100 000 na remont oświetlenia i 100 000 na remont budynku.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Zamość

Lokalizacja: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość Telefon 84 677 23 37
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości