Budżet obywatelski Żagań 2019

Budżet obywatelski Żagań 2019: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 24.07.2019 - 07.08.2019
  2. Składanie wniosków projektów 24.07.2019 - 07.08.2019
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 16.09.2019
  4. Głosowanie 24.09.2019 - 04.10.2019
  5. Ogłoszenie wyników 31.10.2019
  6. Realizacja projektów 01.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Żagań 2019: zasady

W mieście budżet obywatelski reaktywowano po dwóch latach przerwy. Mieszkańcy na spotkaniach z burmistrzem już w zeszłym roku kalendarzowym uznali, że powrót do budżetu obywatelskiego to dobry pomysł. Zdecydowano o jego reaktywacji w czerwcu, więc i przygotowanie odbyło się w ekspresowym tempie. Tu mieszkańcy mogą opowiedzieć się nie tylko za zadaniami infrastrukturalnymi, ale i kulturalnymi, edukacyjnymi czy sportowymi. Podział zadań jest następujący: jedno zadanie duże i kilka małych. Pierwsze musi zamknąć się w kwocie 200 tys. zł, na pozostałe można przeznaczyć po 100 tys. zł. Zasada jest taka, że ma służyć ogółowi mieszkańców. Mieszkańcy głosowali nad wybranymi inwestycjami do 4 października 2019 roku. Listę wybranych zadań realizowanych w 2020 roku poznamy 31 października 2019 r.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Żagań

Lokalizacja: Plac Słowiański 17, 68-100 Żagań Telefon 68 4771040
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości