Budżet obywatelski Zabrze 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Zabrze 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 01.06.2017 - 25.06.2017
  2. Składanie wniosków projektów 26.06.2017 - 07.08.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 08.08.2017 - 17.10.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 18.10.2017
  5. Głosowanie 16.11.2017 - 01.12.2017
  6. Ogłoszenie wyników 12.12.2017
  7. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Zabrze 2017: zasady

Pierwsza edycja Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego odbyła się w 2015 roku. Wówczas udało się zrealizować 15 projektów.
W IV edycji (na rok 2018) w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego do wykorzystania była kwota 4,01 mln zł. Z tej kwoty dla każdej dzielnicy i dla kategorii projektów ogólnomiejskich dostępna była konkretna kwota środków pieniężnych. Zachowany został podział na dzielnice „duże” i „małe”.Dla każdej z dzielnic „dużych” dostępna była kwota 250 tys. zł, dla „małej” 140 tys. zł, a na wykonanie projektów ogólnomiejskich dostępna będzie kwota 500 tys. zł.
W wyniku głosowania aż 23 projekty zostaną przeznaczone do realizacji w IV edycji Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego. Sportostrada zabrzańska, drogi rowerowe i siłownia to niektóre ze zwycięskich projektów.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Zabrzu

Lokalizacja: ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze Telefon 32 373 33 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości