Budżet obywatelski Wschowa 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Wschowa 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.08.2017 - 21.08.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 22.08.2017 - 04.10.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 05.10.2017
  4. Głosowanie 09.10.2017 - 31.10.2017
  5. Ogłoszenie wyników 06.11.2017
  6. Realizacja projektów 02.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Wschowa 2017: zasady

Zgłoszone wnioski przeszły weryfikację pod kątem możliwość ich realizacji w określonym czasie, za wskazaną kwotę, na terenie i mieniu gminy. We wschowskim budżecie obywatelskim nie jest dokonywana ocena projektów pod względem celowości ich wprowadzenia w życie. Głosować mogli wszyscy mieszkańcy, którzy w czasie głosowania ukończyli 16 lat. W przypadku głosowania w ratuszu należało pamiętać, aby mieć ze sobą dokument tożsamości. Każdy z głosujących mógł oddać głos maksymalnie na trzy projekty. Głos na więcej niż trzy lub na żaden projekt był głosem nieważnym. Głosowanie odbywało się od 9 do 31 października. Zakwalifikowanych do realizacji zostało sześć projektów, które uzyskały największą liczbę głosów. Projekty przeznaczone do realizacji w 2018 roku: 1. Mikroprzestrzenie edukacyjne w Szkole Podstawowej nr 1 we Wschowie - 466 głosów; 2. Lato przed Ratuszem - muzyczne weekendy - 457 głosów; 3. Nowy chodnik na ul. Ks. Andrzeja Kostki - projekt II - 456 głosów; 4. Przebudowa ulicy Kopernika - chodnik + parking - 451 głosów; 5. Ścianka wspinaczkowa - 449 głosów; 6. Nowoczesny stadion sportowy - 448 głosów.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy Wschowa

Lokalizacja: Rynek 1, 67-400 Wschowa Telefon 65 540 86 50
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości