Budżet obywatelski Wschowa 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Wschowa 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 16.07.2018 - 31.08.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.09.2018 - 04.10.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 05.10.2018
  4. Głosowanie 08.10.2018 - 31.10.2018
  5. Ogłoszenie wyników 07.11.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Wschowa 2018: zasady

16 lipca ruszyła kolejna edycja Wschowskiego Budżetu Obywatelskiego. Do podziału wzorem lat ubiegłych powinno być 600 tysięcy złotych (wielkość kwoty każdorazowo proponuje burmistrz, zatwierdza w budżecie gminy rada). Rada miejska utrzymała w mocy decyzję, że na jeden zgłoszony projekt można wydać maksymalnie 100 tysięcy złotych. Projekty przyjmowane były do 31 sierpnia.

Sześć projektów zgłoszonych przez mieszkańców otrzyma dofinansowanie. Realizacja w przyszłym roku. W tym roku głosowano wyłącznie na kartach papierowych, co wydłużyło liczenie głosów, ale uniknięto problemów, które pojawiły się ubiegłorocznej edycji.

Wydano 1704 karty do głosowania, 30 kart było nieważnych. Do liczenia głosów zakwalifikowano 1674 karty. Lista projektów z największą liczbą głosów: „Zagraj! Wygraj! odpocznij w Jedynce” (miejsce realizacji Szkoła Podstawowa nr 1 we Wschowie) – koszt ok. 99000 zł – 535 głosów; Aktywna strefa Dziecka przy plaży w Lginiu. – koszt 70 047,30 zł – 315; „Eko park edukacyjno-rekreacyjny” (Szkoła Podstawowa nr 2) – koszt 100 000 zł – 284; „Lato przed Ratuszem” - II edycja – koszt 100 000 zł – 281; „Boisko sportowo – rekreacyjne w Przyczynie Górnej” - III etap – koszt 93 175,67 – 279; „Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej Dz. Nr 207” (Olbrachcice) – koszt 100 000 zł – 258.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
wszyscy niepełnoletni za zgodą opiekuna

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy Wschowa

Lokalizacja: Rynek 1, 67-400 Wschowa Telefon 65 540 86 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości