Budżet obywatelski Września 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Września 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 03.04.2017 - 21.04.2017
  2. Głosowanie 20.05.2017 - 02.06.2017
  3. Ogłoszenie wyników 09.06.2017
  4. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Września 2017: zasady

Projekt należy przedłożyć osobiście w formie pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni lub przesłać do Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni na adres: 62 – 300 Września ul. Ratuszowa 1, lub mailem na adres: budzet@wrzesnia.pl, lub wrzesnia@wrzesnia.pl, w terminie od 3 do 21 kwietnia 2017 r. do godziny 15:00. Zgłoszony projekt może obejmować wyłącznie realizację zadań własnych Gminy. Wartość proponowanego zadania nie może przekroczyć 50 000,00 zł brutto i nie powinna być mniejsza niż 2 500,00 zł brutto.

Projekt obejmujący inwestycję lub remont powinien być zlokalizowany na nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Września i wchodzącej w skład zasobu nieruchomości. Ponadto projekt nie może kolidować z planowanym lub realizowanym zadaniem gminy. Wnioskodawca, przed złożeniem wniosku, może zwrócić się o pisemną informację czy jego projekt nie będzie kolidował z zadaniem gminnym. Projekty, które nie będą zawierały danych wnioskodawców oraz zgody na ich przetwarzanie i opublikowanie mogą zostać odrzucone ze względów formalnych.

Jako pierwszy zostaje wybrany projekt, który uzyskał największy stosunek procentowy liczby uzyskanych głosów do liczby mieszkańców zameldowanych w danej miejscowości, której projekt dotyczy. Kolejne projekty wybierane są według liczby uzyskanych głosów. W przypadku równej liczby głosów lub punktów procentowych uzyskanych w głosowaniu mieszkańców wygrywa ten projekt, który wpłynął wcześniej.

Decyzją mieszkańców zrealizowane zostaną następujące projekty:
- Grzybowo – “Wiejska scena mobilna”,
- Kaczanowo – Siłownia zewnętrzna plenerowa.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy Września

Lokalizacja: ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września Telefon 61 640 40 40
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości