Budżet obywatelski Września 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Września 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 03.04.2018 - 24.04.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 14.05.2018
  3. Głosowanie 19.05.2018 - 01.06.2018
  4. Ogłoszenie wyników 08.06.2018
  5. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Września 2018: zasady

Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony www.wrzesnia.pl w zakładce Budżet Obywatelski 2018 oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni (parter budynku).

Zgłoszony projekt może obejmować wyłącznie realizację zadań własnych Gminy. Wartość proponowanego zadania nie może przekroczyć 50 000,00 zł brutto i nie powinna być mniejsza niż 2 500,00 zł brutto.

Lista projektów mieszkańców, które zostaną poddane pod głosowanie wraz ze wskazaniem sposobu i terminu głosowania, zostanie opublikowana w terminie do 14 maja br. m.in. na stronie www.wrzesnia.pl.

Głosowanie zostanie przeprowadzone w dniach 19 maja - 1 czerwca. Ogłoszenie jego wyników nastąpi w terminie do 8 czerwca na stronie www.wrzesnia.pl

Decyzją mieszkańców zrealizowane zostaną następujące projekty:
- Gulczewo – Całoroczne miejsce spotkań przy grillu i ognisku – “Nasze małe centrum”,
- Grzybowo – “Przystań ciszy – miejsce relaksu i odpoczynku.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy Września

Lokalizacja: ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września Telefon 61 640 40 40
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości