Budżet obywatelski Wrocław 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Wrocław 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 02.01.2017 - 17.02.2017
  2. Realizacja projektów 01.10.2017 - 31.12.2017

Budżet obywatelski Wrocław 2017: zasady

W ramach WBO 2017 można było zgłaszać projekty ogólnomiejskie – dotyczące całego miasta lub więcej niż jednego rejonu i rejonowe – zlokalizowane i adresowane do mieszkańców konkretnego osiedla lub kilku osiedli znajdujących się w jednym z rejonów.
O tym, czy projekt jest ogólnomiejski, czy rejonowy decyduje lider. Środki przeznaczone na realizację projektów w ramach WBO 2017 zostaną rozdzielone po równo pomiędzy 14 rejonów, co oznacza kwotę 1,5 mln zł na każdy rejon. Na realizację wszystkich projektów przeznaczono 25 mln zł: 21 mln zł na projekty w 14 rejonach i 4 mln zł na projekty ogólnomiejskie, przy czym maksymalna wartość projektu ogólnomiejskiego to 1 mln zł.
Projekty w rejonach podzielone są na projekty małe (do 250 tys. zł) i duże (do 750 tys. zł). 1,5 mln zł przeznaczona na jeden rejon jest dzielona po połowie na projekty małe i duże.
Do WBO 2017 zgłoszono 754 projekty. Pozytywną weryfikację przeszły 394.
Głos mogą oddać mieszkańcy powyżej 16 roku życia. W jaki sposób? Najlepiej elektronicznie, poprzez prosty formularz, który znajdzie się przed głosowaniem na stronie www – http://www.wroclaw.pl/rozmawia/wroclawski-budzet-obywatelski. Można też tradycyjnie – papierowo. Karta do pobrania dostępna będzie na stronie www oraz w punktach głosowania, których w sumie będzie ponad 40 - w tym w około dwudziestu Radach Osiedli. Każdy punkt będzie oznaczony specjalnym plakatem, a w środku na mieszkańców będą czekały karty do głosowania i urna. Można głosować na maksymalnie 4 projekty: 2 rejonowe i 2 ogólnomiejskie. Projekty rejonowe nie muszą dotyczyć tego samego rejonu. Glosujący osobiście wybiera po jednym projekcie rejonowym z dwóch różnych progów kwotowych (mały, duży) i dwa projekty z puli ogólnomiejskiej. Nie można głosować na 2, 3 lub 4 projekty z tego samego progu kwotowego.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski Wrocławia

Lokalizacja: ul. Sukiennice 9, 50-141 Wrocław Telefon 71 777 77 77
Przejdź na stronę Urzędu
Zobacz oficjalną listę projektów
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości