Budżet obywatelski Wolsztyn 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Wolsztyn 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.06.2017 - 05.09.2017
  2. Głosowanie 02.10.2017 - 20.10.2017
  3. Ogłoszenie wyników 21.10.2017 - 15.11.2017
  4. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Wolsztyn 2017: zasady

Wychodząc naprzeciw sygnałom płynącym od mieszkańców gminy Wolsztyn podjęto deyzje o wprowadzeniu budżetu obywatelskiego. 29 marca 2017 r. na sesji Rady Miejskiej podjęto uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących budżetu obywatelskiego gminy Wolsztyn na rok 2018. Budżet obywatelski należy rozumieć jako formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z ogólnego budżetu gminy na 2018 rok w kwocie 300 tys. zł na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań inwestycyjnych. Prawo do zgłoszenia zadania inwestycyjnego mają mieszkańcy gminy Wolsztyn wpisani do rejestru wyborców.Szacunkowy koszt realizacji pojedynczego projektu nie może przekroczyć kwoty 150 tys. zł i każdy uprawniony mieszkaniec może złożyć jedną propozycję zadania inwestycyjnego.

Najwięcej głosów w kolejności otrzymały:
1. Ogród społeczny „cztery pory roku” - 1245 głosów ważnych
2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Kębłowie - 1003 głosów ważnych

I to właśnie te projekty mają zostać zrealizowane dzięki BO w Wolsztynie.Numer edycji:
1
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Wolsztynie

Lokalizacja: Rynek 1, 64-200 Wolsztyn Telefon 68 3474535
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości