Budżet obywatelski Wolsztyn 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Wolsztyn 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 16.07.2018 - 10.08.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 10.09.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 20.09.2018
  4. Realizacja projektów 01.01.2019

Budżet obywatelski Wolsztyn 2018: zasady

W dniu 16 lipca wystartowała druga edycja budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy gminy Wolsztyn już po raz drugi będą mogli zadecydować na co rozdysponować część wydatków z ogólnego budżetu gminy na 2019 rok. Propozycję zadania do zrealizowania w ramach budżetu może zgłosić każdy mieszkaniec - osoba fizyczna zamieszkująca na terenie gminy Wolsztyn. Formularzu zgłoszeniowym propozycji zadania dostępne są na stronie internetowej gminy Wolsztyn: www.wolsztyn.pl, a także w Biurze Obsługi Interesanta urzędu. Każdy mieszkaniec może zgłosić nie więcej niż jedną propozycję zadania. Formularze zgłoszeniowe propozycji zadania zgodnie z harmonogramem konsultacji można składać w terminie od 16 lipca do 10 sierpnia w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wolsztynie lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Wolsztynie Rynek 1, 64-200 Wolsztyn z dopiskiem „Budżet Obywatelski gminy Wolsztyn na 2019 rok”. Każda zgłoszona propozycja zadania musi uzyskać poparcie 25 mieszkańców gminy Wolsztyn.

Decyzją mieszkańców w 2019 roku zrealizowane zostaną następujące projekty:
- Zaprojektowanie i budowa ogrodzenia w parku przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Wielkopolskich w Wolsztynie.
- Ogród społeczny w Obrze „Cztery pory roku – etap II”.
- Wygłuszenie akustyczne sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego im. Michała Drzymały w Wolsztynie.
- Piknik drezynowy z kinem letnim w Świętnie.

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Wolsztynie

Lokalizacja: Rynek 1, 64-200 Wolsztyn Telefon 68 3474535
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości