Budżet obywatelski Wołów 2017

Budżet obywatelski Wołów 2017: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 28.09.2017 - 09.10.2017
  2. Składanie wniosków projektów 10.10.2017 - 05.11.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 06.11.2017 - 17.11.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 17.11.2017
  5. Głosowanie 27.11.2017 - 10.12.2017
  6. Ogłoszenie wyników 11.12.2017
  7. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Wołów 2017: zasady

Budżet obywatelski dotyczy mieszkańców gminy Wołów z podziałem na dwa okręgi - miasto Wołów oraz pozostała część gminy. Środki są podzielone proporcjonalnie - po 150 tys. złotych. Zgłaszać projekty, a później głosować mogą pełnoletni mieszkańcy gminy. Projekty składa się na formularzach dostępnych w formie elektronicznej.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Wołów

Lokalizacja: Rynek 34, 56-100 Wołów Telefon 71 319 13 05
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości