Budżet obywatelski Wołomin 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Wołomin 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 19.03.2018 - 16.04.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 17.04.2018 - 21.05.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 30.05.2018
  4. Głosowanie 04.06.2018 - 29.06.2018
  5. Ogłoszenie wyników 10.09.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Wołomin 2018: zasady

WYNIKI: https://wolomin.org/znamy-zwycieskie-projekty-wolominskiego-budzetu-obywatelskiego-2019/

Najwięcej głosów zebrały projekty "Zielone płuca Czwórki", "Aktywnie i integracyjnie w Leśniakowiźnie" oraz "Modernizacja oświetlenia ul. Mokrej i ul. Rumiankowej w Zagościńcu".
_______________________________________

Wołomiński Budżet Obywatelski” jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy Gminy Wołomin współdecydują o wydatkach publicznych w Gminie Wołomin na 2019 rok.

Kwoty środków przeznaczonych na realizację projektów rekomendowanych w ramach Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego zostaną wpisane przez Burmistrza Wołomina do projektu budżetu na dany rok i przedstawione do zatwierdzenia Radzie Miejskiej w Wołominie.

Projekty do Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane w następujących
kategoriach:

1) Przestrzeń publiczna – projekty inwestycyjne, których łączna wartość stanowić będzie
do 65% ogólnej kwoty Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego;
2) Aktywny mieszkaniec – projekty miękkie, których łączna wartość stanowić będzie do 15%
ogólnej kwoty Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego;
3) Wołomin: Odnowa – projekty inwestycyjne oraz miękkie realizowane na obszarze
rewitalizacji (zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji), których łączna wartość
stanowić będzie do 20% ogólnej kwoty Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego

Projekty do Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego może składać Projektodawca czyli osoba, która ukończyła 16 lat i mieszka na terenie Gminy Wołomin. W przypadku gdy osoba zgłaszająca projekt jest niepełnoletnia, do formularza zgłoszenia należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego. Każdy uprawniony do zgłaszania projektów mieszkaniec Gminy Wołomin może zgłosić do WBO maksymalnie 3 projekty w dowolnie wybranych kategoriach

W tym roku projekty można było zgłaszać od 19 marca do 16 kwietnia.

Osobami uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy Gminy Wołomin, którzy w dniu rozpoczęcia głosowania mieli ukończone 16 lat.Każdy uprawniony mieszkaniec Gminy Wołomin może zagłosować tylko jeden raz (wypełniając kartę do głosowania w wersji papierowej lub głosując elektronicznie).

Tegoroczne głosowanie odbyło się w terminie od 4 czerwca do 29 czerwca września.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Wołominie

Lokalizacja: ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin Telefon 22 763 30 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości