Budżet obywatelski Wołomin 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Wołomin 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 29.05.2017 - 26.06.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 29.05.2017 - 31.07.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 17.08.2018
  4. Głosowanie 18.08.2017 - 04.09.2017
  5. Ogłoszenie wyników 13.09.2017
  6. Działania informacyjne 18.08.2017 - 04.09.2017
  7. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Wołomin 2017: zasady

Wołomiński Budżet Obywatelski” jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy Gminy Wołomin współdecydują o wydatkach publicznych w Gminie Wołomin w perspektywie kolejnego roku budżetowego, w trybie określonym Regulaminem Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Projekty do Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być zgłaszane w następujących
kategoriach:
1) Przestrzeń publiczna – projekty inwestycyjne, których łączna wartość stanowić będzie
do 65% ogólnej kwoty Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego;
2) Aktywny mieszkaniec – projekty miękkie, których łączna wartość stanowić będzie do 15%
ogólnej kwoty Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego;
3) Wołomin: Odnowa – projekty inwestycyjne oraz miękkie realizowane na obszarze
rewitalizacji (zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji), których łączna wartość
stanowić będzie do 20% ogólnej kwoty Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Projekty do Wołomińskiego Budżetu Obywatelskiego może składać Projektodawca czyli osoba, która ukończyła 16 lat i mieszka na terenie Gminy Wołomin.

W tym roku pomysły można było zgłaszać od 29 maja do 26 czerwca.

Osobami uprawnionymi do głosowania byli mieszkańcy Gminy Wołomin, którzy w dniu rozpoczęcia głosowania mieli ukończone 16 lat.

Głosowanie odbyło się w terminie od 18 sierpnia do 4 września 2017 r.
Wybrane, zwycięskie projekty: "Rowerowy plac zabaw – Pumptrack Wołomin", " Ulica Słowackiego – w zieleni", "Senior z komputerem za pan brat".

Numer edycji:
2
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Wołominie

Lokalizacja: ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin Telefon 22 763 30 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości