Budżet obywatelski Włodawa 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Włodawa 2017: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 15.03.2017 - 31.12.2017
  2. Składanie wniosków projektów 15.03.2017 - 30.04.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.05.2017 - 29.05.2017
  4. Głosowanie 01.06.2017 - 30.06.2017
  5. Ogłoszenie wyników 05.07.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Włodawa 2017: zasady

We Włodawie budżet obywatelski wprowadzony był pierwszy raz, a na jego realizację miasto przeznaczyło 50 tys. zł. W pierwszej edycji wygrał projekt dotyczący zagospodarowania i uatrakcyjnienia zbiornika Okopiec Powstała tam siłownia, plac zabaw, ławeczki.

Numer edycji:
1
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski we Włodawie

Lokalizacja: Al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa Telefon 82 57 21 444
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości