Budżet obywatelski Włocławek 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Włocławek 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 16.05.2017 - 31.05.2017
  2. Składanie wniosków projektów 16.05.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 18.08.2017
  4. Głosowanie 21.08.2017 - 05.09.2017
  5. Ogłoszenie wyników 30.09.2017
  6. Realizacja projektów 02.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Włocławek 2017: zasady

W szóstej edycji budżetu obywatelskiego na 2018 rok do wydania było 3,5 mln zł na projekty zgłoszone przez mieszkańców. Wyodrębnionych zostało 7 okręgów z przypisaną do nich maksymalną kwotą na realizację propozycji: Zazamcze 700 tys. zł, Małe Południe 700 tys. zł, Duże Południe 350 tys. zł, Śródmieście 700 tys. zł, Kazimierza Wielkiego 450 tys. zł, Michelin 350 tys. zł, Zawiśle 250 tys.zł.

DUŻE POŁUDNIE:
Najpopularniejsze podczas głosowania były projekty:
- Droga dla działkowców Południe Włocławek
KAZIMIERZ WIELKI:
Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o siłownię zewnętrzną oraz naprawa placu pod urządzenia do gier stolikowych przy Zespole Szkół nr 11
MAŁE POŁUDNIE:
- Utwardzenie ulicy Pustej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Prostej
- Remont fragmentu ulicy od ul. Dziewińskiej w kierunku budynków mieszkalnych Smólska 4, 6 i 9
MICHELIN:
- Remont boiska na Michelinie
ŚRÓDMIEŚCIE:
- montaż zewnętrznej windy osobowej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczonej dla czytelników
- Budowa ogrodzenia i parkingu przy Szkole Podstawowej nr 14 we Włocławku
ZAWIŚLE:
- Linowy plac zabaw dla dzieci przy Mostowej na Zawiślu
ZAZAMCZE:
- Wymiana ogrodzenia i modernizacja placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 14
Numer edycji:
6
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Włocławek

Lokalizacja: ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek Telefon 54 414 40 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości