Budżet obywatelski Włocławek 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Włocławek 2019: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 17.05.2018 - 25.05.2018
  2. Kampania promocyjno-informacyjna 17.05.2018 - 25.05.2018
  3. Składanie wniosków projektów 21.05.2018 - 15.06.2018
  4. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.08.2018 - 17.08.2018
  5. Głosowanie 20.08.2018 - 07.09.2018
  6. Ogłoszenie wyników 28.09.2018
  7. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Włocławek 2019: zasady

Mieszkańcy miasta od 16 r.ż. wybierają projekty z puli ogólnomiejskiej i osiedlowej. Projekty, które zyskają największą liczbę głosów, wygrywają.

Numer edycji:
7
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Włocławek

Lokalizacja: ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek Telefon 54 414 40 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości