Budżet obywatelski Włocławek 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Włocławek 2019: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 17.05.2019 - 25.05.2019
  2. Składanie wniosków projektów 21.05.2019 - 15.06.2019
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 26.06.2019 - 17.08.2019
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 18.08.2019
  5. Głosowanie 20.08.2019 - 07.09.2019
  6. Ogłoszenie wyników 26.09.2019
  7. Realizacja projektów 02.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Włocławek 2019: zasady

Za wybrane do realizacji uznaje się propozycje, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich wykonanie w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Włocławek na rok 2019. Zasada ta obowiązuje dla puli ogólnomiejskiej i okręgowej.

Numer edycji:
7
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Włocławek

Lokalizacja: Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek Telefon 54 414 4361
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości