Budżet obywatelski Włochy 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Włochy 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.12.2016 - 23.01.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 24.01.2017 - 08.05.2017
  3. Głosowanie 14.06.2017 - 30.06.2017
  4. Ogłoszenie wyników 14.07.2017
  5. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Włochy 2017: zasady

Warszawski Budżet Partycypacyjny to proces, który daje mieszkańcom możliwość współdecydowania o części budżetu stolicy. Warszawiacy mogą zgłaszać pomysły, które jeśli zostaną wyłonione w głosowaniu, urzeczywistnią się w 2018 roku. Poza możliwością zgłaszania projektów, BP to oczywiście możliwość głosowania oraz dyskusji nad ideami, które w przyszłości pomogą usprawnić życie miasta.

W 4. edycji Budżetu Partycypacyjnego wkład pieniężny dzielnicy Włochy wyniósł 1 490 000 zł.

Głosować mogą tylko osoby mieszkające w Warszawie. Nie trzeba być tutaj zameldowanym. Warto podać jednak dane ułatwiające weryfikację (np. adres zamieszkania, numer Karty Warszawiaka itp.). Osoby niepełnoletnie również mogą wziąć udział w głosowaniu. Muszą jednak uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

Głosowanie w stolicy trwało od 14 do 30 czerwca 2017 r. Ogłoszenie wyników głosowania miało miejsce 14 lipca 2017 r.

Wybrane, zwycięskie projekty: " Sportowe Włochy. Rodziny piknik przy ul. Astronautów", "Letnie kino nad stawami", "Zielone Włochy - nasadzenie drzew, krzewów, utworzenie łąk kwietnych, kwietników, ochrona kasztanowców, hotele dla owadów, kaczkomat".

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Włochy

Lokalizacja: Aleja Krakowska 257, 02-133 Warszawa Telefon 22 443 44 44
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości