Budżet obywatelski Władysławowo 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Władysławowo 2018: harmonogram

  1. Maraton pisania wniosków 01.04.2018 - 30.04.2018
  2. Kampania promocyjno-informacyjna 01.03.2018 - 30.09.2018
  3. Składanie wniosków projektów 01.04.2018 - 30.04.2018
  4. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 25.06.2018
  5. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 10.07.2018
  6. Głosowanie 10.09.2018 - 24.09.2018
  7. Ogłoszenie wyników 05.10.2018
  8. Konkurs na realizację projektów 15.11.2018
  9. Realizacja projektów 30.11.2019

Budżet obywatelski Władysławowo 2018: zasady

Zgodnie z harmonogramem realizacji zadań Budżetu Obywatelskiego na rok 2018, 10 lipca poznaliśmy ostateczną listę projektów, zatwierdzonych do głosowania w ramach III edycji BO. W wyniku weryfikacji, a także złożonych do rozstrzygnięcia protestów, zakwalifikowano łącznie 16 zadań (9 miejskich i 7 wiejskich).

Na budżet obywatelski Gminy Władysławowo przeznaczono środki finansowe w wysokości: 350.000,00 zł, z podziałem: na projekty miejskie (w granicach administracyjnych Miasta Władysławowa) 200.000,00 zł oraz projekty wiejskie dotyczące potrzeb mieszkańców obszaru wiejskiego (poza granicami Władysławowa) 150.000,00 zł. Głosowanie odbędzie się w dniach 10-24 września 2018 r.

10 września 2018 roku ruszy głosowanie na projekty, złożone w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Władysławowo.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Władysławowo

Lokalizacja: ul. Gen. J. Hallera 19, 84-120 Władysławowo Telefon 58 674-54-00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości