Budżet obywatelski Witnica 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Witnica 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 02.07.2017 - 29.09.2017
  2. Składanie wniosków projektów 02.07.2017 - 04.08.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 02.07.2017 - 22.08.2017
  4. Głosowanie 23.08.2017 - 08.09.2017
  5. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Witnica 2017: zasady

Każdy pełnoletni mieszkaniec może głosować w swoim okręgu, wyznaczonym na podstawie uchwały rady miasta. W 2017 roku, podczas realizacji trzeciej edycji, kwota przeznaczona na budżet obywatelski wynosiła 105 tys. zł i dotyczyła środków na 2018 rok.
Gmina podzielona jest na 15 okręgów do głosowania, szacunkowy koszt projektu na okręg nie może przekroczyć kwoty 7 tys. zł.
Dwa z 15 okręgów nie zgłosiły zadania na 2018 rok. 13 okręgów zgłosiło projekty do budżetu obywatelskiego, jednak na trzy z nich nie wpłynął żaden głos poparcia mieszkańców, w związku z czym nie dostaną one pieniędzy. W dwóch okręgach wpłynęły po dwa wnioski, wygrały te z większą liczbą głosów poparcia mieszkańców. W związku z tym pieniądze na realizację zadań z budżetu obywatelskiego w 2018 roku otrzyma 10 zadań na szacunkową kwotę 69.929 zł.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy Witnica

Lokalizacja: Plac Andrzeja Zabłockiego 6, 66-460 Witnica Telefon 95 721 64 40
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości