Budżet obywatelski Witnica 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Witnica 2019: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 16.08.2019 - 30.08.2019
  2. Głosowanie 11.09.2019 - 19.09.2019
  3. Ogłoszenie wyników 27.09.2019
  4. Realizacja projektów 01.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Witnica 2019: zasady

W tym roku mieszkańcy decydowali o tym, jakie projekty zrealizować ze środków budżetu obywatelskiego w 2020 r. Do podziału było 105 tys. zł. Kwota była podzielona na 15 okręgów konsultacyjnych, a więc każdy z nich miał do dyspozycji 7 tys. zł.
Propozycje do budżetu były składane między 16 lipca a 30 lipca. Głosowanie odbyło się między 11 a 19 września. Odbywało się ono w formie tradycyjnej, czyli poprzez oddanie głosu na kartce. Mógł zrobić każdy mieszkaniec gminy, który ukończył 18 lat.
Ostatecznie wybrano 15 projektów, na które zostanie wydanych 104 556 zł.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy Witnica

Lokalizacja: ul. KRN 6, 66-460 Witnica Telefon 95 721 64 40
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości