Budżet obywatelski Witnica 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Witnica 2018: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 16.07.2018 - 28.08.2018
  2. Składanie wniosków projektów 16.07.2018 - 03.08.2018
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 03.08.2018 - 17.08.2018
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 17.08.2018 - 21.08.2018
  5. Głosowanie 22.08.2018 - 07.09.2018
  6. Ogłoszenie wyników 07.09.2018 - 28.09.2018
  7. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Witnica 2018: zasady

W tym roku mieszkańcy decydowali o tym, jakie projekty zrealizować ze środków budżetu obywatelskiego w 2019 r. Do podziału było 105 tys. zł. Była ona podzielona na 15 okręgów konsultacyjnych, a więc każdy z nich miał do dyspozycji 7 tys. zł.
Propozycje do budżetu były składane między 16 lipca a 3 sierpnia. Następnie przez dwa tygodnie, do 17 sierpnia, wnioski były oceniane pod kątem możliwości realizacji. 21 sierpnia zostały opublikowane wszystkie zakwalifikowane wnioski. Głosowanie odbyło się między 22 sierpnia a 7 września. Odbywało się ono w formie tradycyjnej, czyli poprzez oddanie głosu na kartce. Mógł zrobić każdy mieszkaniec gminy, który ukończył 18 lat.
Ostatecznie wybrano 13 projektów (w dwóch pozostałych nie było pomysłów), na które zostanie wydanych 88 794,1 zł.

Pomysły z największą liczbą głosów to:
- doposażenie sprzętowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowinach Wielkich (250 głosów)
- kontynuacja budowy placu zabaw w Mościcach (113 głosów)
- akcja: żyjmy zdrowo na sportowo (82 głosy)
- rozbudowa placu zabaw plus postawienie ławek przy ul. Ogrodowej (60 głosów)
- przebudowa drogi gminnej w Kamieniu Wielkim (50 głosów)

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy Witnica

Lokalizacja: Plac Andrzeja Zabłockiego 6, 66-460 Witnica Telefon 95 721 64 40
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości