Budżet obywatelski Witkowo 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Witkowo 2017: harmonogram

  1. Kampania promocyjno-informacyjna 20.06.2017 - 30.11.2017
  2. Składanie wniosków projektów 10.07.2017 - 01.09.2017
  3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.09.2017 - 15.09.2017
  4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 15.09.2017 - 30.09.2017
  5. Głosowanie 02.10.2017 - 16.10.2017
  6. Ogłoszenie wyników 17.10.2017 - 20.10.2017
  7. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Witkowo 2017: zasady

Projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo będę realizowane w 2018 roku. Na realizację zadań własnych Gminy wskazanych przez mieszkańców przeznaczona została kwota 100 000 złotych. Propozycje zdań do realizacji zgłaszać mogą osoby fizyczne, organizacje społeczne, stowarzyszenia, grupy osób. Każdy projekt musi zdobyć poparcie 15 mieszkańców, zawierać opis zadania, przybliżony kosztorys i lokalizację, ponieważ uwzględniane będą jedynie zadania inwestycyjne.

Głosowanie odbywać się będzie w okresie od 2 października do 16 października 2017 r.
Głosowanie odbywać się będzie poprzez wskazanie od 1 do 3 zadań z listy proponowanych i zweryfikowanych pozytywnie zadań.
Na karcie do głosowania zostaną podane tytuły zadań oraz szacunkowe koszty ich realizacji.
W przypadku wypełnienia przez jedną osobę kilku kart do głosowania, wszystkie oddane przez nią głosy będą uznane za nieważne.
W przypadku oddania głosów przez osoby nieuprawnione, głosy te będą uznane za nieważne.

Wygrane projekty:
-"Famili Park" - projekt dotyczy zagospodarowania istniejącego boiska sportowego przy ul. Jesionowej i ul. Brzozowej w Witkowie i utworzenia centrum rekreacyjno-wypoczynkowego

-Zakupem kamery termowizyjnej dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie

Numer edycji:
1
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Gminy i Miasta Witkowo

Lokalizacja: ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo Telefon 61 477 81 94
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości