Budżet obywatelski Witkowo 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Witkowo 2019: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 25.07.2019 - 30.08.2019
  2. Głosowanie 23.09.2019 - 08.10.2019
  3. Ogłoszenie wyników 15.10.2019
  4. Realizacja projektów 01.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Witkowo 2019: zasady

W trzeciej edycja Budżetu Obywatelskiego dla gminy Witkowo do wydania jest kwota 100 tysięcy złotych. Kto może głosować w BO Witkowo? Głos mogą oddać wyłącznie te osoby, które w chwili głosowania stale zamieszkują w gminie Witkowo. Każdy stały mieszkaniec może oddać tylko jeden głos.

W tym roku mieszkańcy zgłosili 6 projektów, wszystkie przeszły weryfikację. Ostatecznie, w wyniku głosowania, zwyciężył z rekordową liczbą głosów ( 1618 ) projekt zgłoszony przez Pawła Szymańskiego: „Tężnia solankowa". Projekt obejmuje urządzenie tężni solankowej i stworzenie strefy relaksu dla mieszkańców i turystów. Instalacja tężni będzie się składała z trzech podstawowych elementów: instalacji hydraulicznej, instalacji elektrycznej, instalacji uzdatniania i dezynfekcji. Planowana lokalizacja tężni to teren przy ul. Słonecznej, w sąsiedztwie stawku „Kubuś”, a szacunkowy koszt tej inwestycji to ok. 100 tys. zł.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Gminy i Miasta Witkowo

Lokalizacja: ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo Telefon 61 477 81 94
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości