Budżet obywatelski Wisła 2017

Budżet obywatelski Wisła 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 15.11.2017
  2. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 15.11.2017 - 30.11.2017
  3. Głosowanie 01.12.2017 - 28.12.2017
  4. Ogłoszenie wyników 04.01.2018
  5. Realizacja projektów 05.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Wisła 2017: zasady

Każde z 8 osiedli w Wiśle otrzymuje odpowiednią kwotę do rozdysponowania, od 20 tys. (najmniejsze z osiedli, Wisła Obłaziec) do 38 tys. zł (Wisła Centrum). Kwoty zależne są od liczby mieszkańców w danym osiedlu. Propozycje zadań należy zgłaszać w okresie do 15 listopada 2017 roku poprzez złożenie wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Wisła na rok 2018, osobiście lub pisemnie. Zgłaszanie propozycji jest również możliwe podczas zebrań z mieszkańcami ogłaszanych przez Zarządy Osiedli.

28 grudnia 2017 roku zakończono głosowanie na projekty w ramach budżetu obywatelskiego zgłoszone w Osiedlach Centrum, Jawornik, Głębce, Malinka, Czarne oraz Nowa Osada.
Wyniki:
Centrum
1) Zakup i montaż żaluzji okiennych i dystrybutora na wodę w hali im. Wiślańskich Olimpijczyków - 1.069 punktów
2) Modernizacja (remont) sali w remizie OSP Wisła Centrum - 660 punkty
3) Siłownia zewnętrzna na Oazie - 79 punktów

Jawornik
1) Doposażenie zaplecza kuchennego OSP Wisła-Jawornik: trzon i stoły kuchenne - 399 punktów
1) Ścieżka Wisła Jawornik - Wisła Centrum: montaż barier oraz uzupełnienie nawierzchni od strony Jawornika - 399 punktów

Głębce
1) Uporządkowanie i zagospodarowanie ulicy Spacerowej oraz okolicy: ścieżka pieszo-rowerowa łącząca ul. Spacerową z Jonidłem z otoczeniem - 179 punktów
2) Kompleks rekreacyjny: zagospodarowanie działki oraz wyposażenie - 126 punktów
3) Modernizacja przystanku Wisła Wierchy w kierunku Cieszyna - 37 punktów

Malinka
1) Oświetlenie drogi Osiedla Bajcary: 3 nowe punkty świetlne - 430 punktów
2) Boisko do siatkówki plażowej przy SP3 - 384 punkty
3) Lampy solarne - kontynuacja projektu 2016 r.: 3 nowe lampy - 114 punktów

Czarne
1) Kompleks rekreacyjno-sportowy: budowa altany na terenie szkoły (jedyny projekt) - 60 punktów

Nowa Osada
1) Oświetlenie ul. Gościejów: 2 lampy hybrydowe - 357 punktów
2) Poprawa oświetlenia ul. Pod Kozińce i ul. Bielanów: 3 nowe punkty świetlne - 185 punktów
3) Doposażenie Placu Zabaw na Nowej Osadzie - 118 punktów

W styczniu 2018 powtórzone zostało głosowanie na projekty zgłoszone w Osiedlu Obłaziec w ramach budżetu obywatelskiego.
Wyniki:
1) Doposażenie imprez osiedlowych - 48 punktów
2) Poprawa oświetlenia ulicy Bukowej - 44 punkty
3) Renowacja ogrodzenia boiska - 38 punktów
4) Budynek gospodarczy - 22 punkty

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Wiśle

Lokalizacja: Plac Bogumiła Hoffa 3, 43-460 Wisła Telefon 33 855 24 25
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości