Budżet obywatelski Wielka Nieszawka 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Wielka Nieszawka 2019: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.07.2018 - 31.07.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 31.07.2018 - 10.09.2018
  3. Głosowanie 20.09.2018 - 10.10.2018
  4. Ogłoszenie wyników 10.10.2018 - 20.10.2018
  5. Realizacja projektów 20.11.2018 - 01.09.2019

Budżet obywatelski Wielka Nieszawka 2019: zasady

Uprzejmie informuję, że zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/196/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego w gminie Wielka Nieszawka na rok 2019 na realizację budżetu obywatelskiego przeznaczona została kwota 160.000,00 złotych.

Na podstawie § 5-6 regulaminu budżetu obywatelskiego, stanowiącego załącznik do ww. uchwały podaję informację o wysokości puli lokalnej przeznaczonej na realizację zadań służących mieszkańcom poszczególnych sołectw:

Sołectwo Brzoza – 11.280,00 zł

Sołectwo Cierpice – 20.609,00 zł

Sołectwo Wielka Nieszawka – 18.747,00 zł

Sołectwo Mała Nieszawka – 29.364,00 zł

Wysokość środków w puli ogólno gminnej, przeznaczonej na finansowanie zadań służących mieszkańcom całej gminy wynosi 80.000,00 zł.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Gminy Wielka Nieszawka

Lokalizacja: ul. Toruńska 12, 87-165 Wielka Nieszawka Telefon 56 678 10 93
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości