Budżet obywatelski Wielka Nieszawka 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Wielka Nieszawka 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 24.05.2017 - 23.06.2017
  2. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Wielka Nieszawka 2018: zasady

Na podstawie z § 24 ust. 2 i § 25 Uchwały nr XXVI/137/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 marca 2017 r.: Za wybrane do realizacji projekty uznaje się projekty które uzyskały największą liczbę głosów (nie mniej jednak niż 30 głosów …), aż do wyczerpania puli środków przyznanych na budżet partycypacyjny dla projektów w poszczególnych wsiach oraz dla projektów ogólno gminnych. Jeżeli w toku realizacji projektów poczynione zostaną oszczędności i pozostała kwota będzie wystarczająca na realizację innych projektów, wykonane mogą być kolejne projekty z listy, które zdobyły największą liczbę głosów spośród niezakwalifikowanych (ze względu na mniejszą ilość oddanych głosów niż wymagane 30 głosów).

Ze względu na fakt, że Gmina Wielka Nieszawka planowała przeznaczyć na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego w 2018 roku kwotę 350 000 zł a łączna wartość zaakceptowanych projektów to 149 210 zł, do realizacji przechodzą wszystkie projekty, które były przedmiotem głosowania.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Gminy Wielka Nieszawka

Lokalizacja: ul. Toruńska 12, 87-103 Wielka Nieszawka Telefon 56 678 10 93
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości