Budżet obywatelski Wieliczka 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Wieliczka 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 15.02.2017 - 08.03.2017
  2. Kampania promocyjno-informacyjna 15.03.2017 - 01.04.2017
  3. Składanie wniosków projektów 01.04.2017 - 24.04.2017
  4. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 24.04.2017 - 08.05.2017
  5. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 24.04.2017 - 08.05.2017
  6. Głosowanie 08.05.2017 - 19.05.2017
  7. Ogłoszenie wyników 19.05.2017 - 31.05.2017
  8. Konkurs na realizację projektów 19.05.2017 - 15.11.2017
  9. Realizacja projektów 19.05.2017 - 15.11.2017

Budżet obywatelski Wieliczka 2017: zasady

Do Wielickiego Budżetu Obywatelskiego 2017 można było zgłaszać wyłącznie projekty „miękkie” (ale w dwóch poprzednich edycjach – wyłącznie zadania inwestycyjne, a w 2018 wszystko będzie prawdopodobnie jeszcze w innej formule: można będzie zgłaszać zarówno projekty inwestycyjne, jak i „miękkie”).
Od początku w WBO jest tylko kwota ogólnogminna. Można zgłaszać propozycje dla jednej bądź kilku miejscowości, a także dla całej gminy. Pod wnioskiem trzeba zebrać co najmniej 10 podpisów poparcia.
Głosowanie: każdy mieszkaniec może poprzeć trzy propozycje, przyznając 1-3 pkt.; głosować mogą mieszkańcy powyżej 16 roku życia.

W roku 2017 najwięcej punktów (2016) zgromadził projekt organizacji 12. Dni Węgrzc Wielkich. Ta miejscowość jest jedyną, która zdobyła „obywatelskie” pieniądze na dwa przedsięwzięcia: propozycja węgrzcańskiej imprezy „Żegnaj lato na rok” ma 1597 „wskazań” (trzecie miejsce w rankingu). Natomiast drugą w kolejności ilość punktów (1856) zebrał pomysł organizacji cyklu wydarzeń pod hasłem „Integracja mieszkańców Brzegów i Grabia poprzez edukację, kulturę i sport”.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy Wieliczka

Lokalizacja: ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka Telefon 12 263 41 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości