Budżet obywatelski Wieliczka 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Wieliczka 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 08.06.2018 - 29.06.2018
  2. Głosowanie 02.08.2018 - 14.09.2018
  3. Ogłoszenie wyników 09.10.2018
  4. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Wieliczka 2018: zasady

Do aktualnej edycji Wielickiego Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać dwa rodzaje zadań - ogólnogminne (na łączną kwotę 1 mln zł) oraz lokalne (760 tys. zł). Na zadania lokalne, służące mieszkańcom jednej jednostki pomocniczej Gminy ustala się limit w kwocie do 40 tys. zł na pojedyncze zadanie.

Propozycje zadań do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Gminy Wieliczka, który ukończył 16 lat. Pod wnioskiem trzeba zebrać co najmniej 10 podpisów poparcia.
Głosowanie: każdy mieszkaniec może poprzeć trzy propozycje, przyznając 1-3 pkt.

W edycji 2018 zwyciężyły takie zadania, jak:
- Podniesienie warunków życia i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi: Brzegi, Czarnochowice, Grabie, Kokotów, Mała Wieś, Pawlikowice, Strumiany, Sułków, Śledziejowice, Węgrzce Wielkie, Zabawa;
- Budowa rekreacyjno-edukacyjnej ścieżki spacerowej w formie kładki wzdłuż wąwozu w sołectwie Strumiany;
- Modernizacja boiska sportowego LKS „Węgrzcanka” Węgrzce Wielkie;
- Utworzenie przystanków komunikacji zbiorowej w okolicy skrzyżowania ul. Niepołomskiej z DK 94;
- Budowa bieżni sportowej poliuretanowej wraz ze skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Węgrzcach Wielkich;
- Modernizacja pracowni komputerowej w szkole podstawowej w Gorzkowie;
- Wykonanie zadaszenia tarasu na obiekcie Domu Kultury w Brzegach oraz modernizacja balustrady wokół budynku.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta i Gminy Wieliczka

Lokalizacja: ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka Telefon 12 263 41 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości