Budżet obywatelski Wesoła 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Wesoła 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.12.2016 - 23.01.2017
  2. Realizacja projektów 01.01.2017 - 31.12.2017

Budżet obywatelski Wesoła 2017: zasady

Warszawski Budżet Partycypacyjny to proces, który daje mieszkańcom możliwość współdecydowania o części budżetu stolicy. Warszawiacy mogą zgłaszać pomysły, które jeśli zostaną wyłonione w głosowaniu, urzeczywistnią się w 2018 roku. Poza możliwością zgłaszania projektów, BP to oczywiście możliwość głosowania oraz dyskusji nad ideami, które w przyszłości pomogą usprawnić życie miasta.

Oto kilka podstawowych zasad, obowiązujących w 4. edycji Budżetu Partycypacyjnego w Warszawie:

– każdy mieszkaniec Warszawy może wziąć udział w procesie BP – nie trzeba być pełnoletnim, nie trzeba być zameldowanym w stolicy,
– proces przebiega według ustalonych reguł, które są znane mieszkańcom przed jego rozpoczęciem,
– mieszkańcy decydują o tym, na co zostaną przekierowane środki publiczne – zgłaszają pomysły, dyskutują o nich i wybierają w głosowaniu te, które uważają, że są potrzebne,
– wyniki głosowania są wiążące. Władze miejskie są zobowiązane do zrealizowania pomysłów wybranych przez mieszkańców.

Środki w puli Budżetu Partycypacyjnego w Warszawie. Skąd się biorą?

Środki finansowe potrzebne na realizację pomysłów mieszkańców pochodzą z budżetów poszczególnych dzielnic.

W 4. edycji Budżetu Partycypacyjnego wkład pieniężny dzielnicy Wesoła wyniósł 682 190 zł.

W jaki sposób można było zgłosić swój pomysł?

Pierwszym krokiem przy decyzji o zgłoszeniu projektu do BP powinno być jego dokładne opisanie. W tym celu należy wejść na stronę app.twojbudzet.um.warszawa.pl i wypełnienie internetowego formularza. Istnieje też opcja wykonania tego kroku w formie papierowej. Formularz można otrzymać odpowiednim urzędzie dzielnicy. Tam też należy przekazać wypełniony dokument (osobiście albo listownie na adres urzędu dzielnicy z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2018”).

Pomysły, które wpłyną do urzędów są sprawdzane przez dzielnicowych pracowników. Projekt trafia do właściwej merytorycznie jednostki – odpowiedniego wydziału w dzielnicy lub jednostki miejskiej, których pracownicy skrupulatnie weryfikują możliwość jego realizacji.

Wyniki weryfikacji wraz z uzasadnieniem zostaną ogłoszone do 8 maja 2017 r. na witrynie twojbudzet.um.warszawa.pl. Również tego dnia autorzy projektów otrzymają informację o pozytywnej lub negatywnej ocenie ich pomysłów.

Budżet Partycypacyjny 2018. W jaki sposób można było głosować?

Głosować mogą tylko osoby mieszkające w Warszawie. Nie trzeba być tutaj zameldowanym. Warto podać jednak dane ułatwiające weryfikację (np. adres zamieszkania, numer Karty Warszawiaka itp.). Osoby niepełnoletnie również mogą wziąć udział w głosowaniu. Muszą jednak uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.

Mieszkańcy stolicy mogli głosować:
– przez internet – na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl – aby zagłosować należy posiadać adres mailowy. Na podany adres przyjdzie link aktywacyjny, który umożliwi zagłosowanie.
– papierowo – wypełniając kartę do głosowania. Należy przyjść do urzędu dzielnicy lub innego wyznaczonego punktu do głosowania. Otrzymacie tam kartę z propozycjami pomysłów. Przed oddaniem wypełnionej karty konieczne będzie okazanie ważnego dokumentu tożsamości.

Głosowanie w stolicy trwało od 14 do 30 czerwca 2017 r. Ogłoszenie wyników głosowania miało miejsce 14 lipca 2017 r.

Wybrane, zwycięskie projekty: " Tężnia Wesoła", "Ładniej w Starej Miłośnie - więcej drzew i barwnych krzewów wzdłuż głównej ulicy", " Sportowe animacje w Wesołej Zielonej - atrakcyjny, nie tylko wakacyjny, międzypokoleniowy obiekt sportowy".

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Wesoła

Lokalizacja: ul. W. Raczkiewicza 33, 05-075 Warszawa Telefon 22 773 60 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości