Budżet obywatelski Wasilków 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Wasilków 2017: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 01.07.2017 - 12.10.2017
  2. Kampania promocyjno-informacyjna 01.06.2017
  3. Składanie wniosków projektów 01.07.2017 - 31.10.2017
  4. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.09.2017 - 25.09.2017
  5. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 26.09.2017
  6. Głosowanie 03.10.2017 - 13.10.2017
  7. Ogłoszenie wyników 16.10.2017 - 31.10.2017
  8. Działania informacyjne 01.06.2017 - 31.10.2017
  9. Konkurs na realizację projektów 01.11.2017
  10. Realizacja projektów 02.02.2018 - 30.06.2018

Budżet obywatelski Wasilków 2017: zasady

Mogą głosować wszyscy mieszkańcy Gminy Wasilków. Niepełnoletni również, jednak na karcie do głosowania obok podpisu niepełnoletniego muszą podpisać się czytelnie: rodzic lub prawny opiekun. Mieszkańcy decydują na co zostaną wydane pieniądze z budżetu obywatelskiego. Głosowanie trwało od 3 do 13 października. Do podziału było 160 tys. zł.

W ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego zbudowano osiedlowe centrum sportu i rekreacji, kupiono autoryzowane szafki szkolnych dla każdego ucznia klas IV-VII szkoły podstawowej. Natomiast ochotnicza straż pożarna zyskała przyczepę.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Wasilków

Lokalizacja: ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków Telefon +85 7185400
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości