Budżet obywatelski Wasilków 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Wasilków 2019: harmonogram

 1. Kampania promocyjno-informacyjna 31.05.2019 - 30.08.2019
 2. Składanie wniosków projektów 01.06.2019 - 31.08.2019
 3. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 19.08.2019 - 08.09.2019
 4. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 13.09.2019
 5. Składanie odwołań 06.09.2019 - 12.09.2019
 6. Rozpatrywanie odwołań 06.09.2019 - 12.09.2019
 7. Głosowanie 17.09.2019 - 27.09.2019
 8. Ogłoszenie wyników 30.09.2019 - 18.10.2019
 9. Działania informacyjne 18.10.2019 - 31.12.2019
 10. Konkurs na realizację projektów 22.09.2019 - 31.12.2019
 11. Realizacja projektów 02.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Wasilków 2019: zasady

Mieszkańcy decydują na co zostaną wydane pieniądze z budżetu obywatelskiego. Mogą głosować wszyscy mieszkańcy Gminy Wasilków. Niepełnoletni również, jednak na karcie do głosowania obok podpisu niepełnoletniego muszą podpisać się czytelnie: rodzic lub prawny opiekun.

Można zgłaszać projekty ogólnomiejskie (maksymalna wartość jednego projektu to 100 tys. zł) oraz sołeckie (do 20 tys. zł). Te pierwsze projekty musza być poparte 10 podpisami mieszkańców. Przy projektach sołeckich nie ma takiego wymogu.

Głosujący mogą poprzeć dowolną liczbę projektów.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
wszyscy niepełnoletni za zgodą opiekuna

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Wasilków

Lokalizacja: ul. Białostocka 7 , 16-010 Wasilków Telefon +85 7185400
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości