Budżet obywatelski Wasilków 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Wasilków 2018: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 01.07.2018 - 12.10.2018
  2. Kampania promocyjno-informacyjna 01.06.2018 - 31.10.2018
  3. Składanie wniosków projektów 02.07.2018 - 07.09.2018
  4. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 03.09.2018 - 24.09.2018
  5. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 14.09.2018 - 25.09.2018
  6. Głosowanie 02.10.2018 - 12.10.2018
  7. Ogłoszenie wyników 15.10.2018
  8. Działania informacyjne 16.10.2018 - 31.10.2018
  9. Realizacja projektów 02.02.2019 - 30.06.2019

Budżet obywatelski Wasilków 2018: zasady

Mieszkańcy decydują na co zostaną wydane pieniądze z budżetu obywatelskiego. Mogą głosować wszyscy mieszkańcy Gminy Wasilków. Niepełnoletni również, jednak na karcie do głosowania obok podpisu niepełnoletniego muszą podpisać się czytelnie: rodzic lub prawny opiekun.

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy oddali ponad 3,5 tys głosów. Wygrały następujące projekty:
Radosne Podwórko (strefa gier i zabaw oraz zakup szafek dla uczniów klas VII-VIII do Szkoły nr 1 przy ul. Mickiewicza), Zdrowy ratownik OSP (zakup sprzętu i umundurowania w celu zmniejszenia narażenia strażaków na szkodliwe czynniki) oraz Nowe instrumenty Młodzieżowej Orkiestrze Dętej.

Na uwagę zasługują strażacy, którzy w tym roku złożyli zwycięski projekt pomimo, że w ubiegłej edycji nie udało się im uzyskać wystarczającego poparcia.

Radosne Podwórko - strefa gier i zabaw oraz zakup szafek dla uczniów klas VII-VIII do Szkoły nr 1 przy ul. Mickiewicza - 75 000 zł 928
5 Zdrowy ratownik OSP - zakup sprzętu i umundurowania w celu zmniejszenia narażenia strażaków na szkodliwe czynniki - 74 920 zł 727
6 Nowe instrumenty Młodzieżowej Orkiestrze Dętej - 30 000 zł

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Wasilków

Lokalizacja: ul. Białostocka 7 , 16-010 Wasilków Telefon +85 7185400
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości