Budżet obywatelski Warszawa 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Warszawa 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.12.2016 - 23.01.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 24.01.2017 - 08.05.2017
  3. Głosowanie 14.06.2017 - 30.06.2017
  4. Ogłoszenie wyników 14.07.2017
  5. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Warszawa 2017: zasady

Budżet partycypacyjny to proces, który daje Ci wyjątkową możliwość współdecydowania o części budżetu Warszawy. Możesz zgłaszać swoje pomysły, które chcesz, aby zostały zrealizowane. Możesz dyskutować o pomysłach innych mieszkańców. Możesz zagłosować i wybrać te, które wydają Ci się ciekawe lub potrzebne. Projekty wybrane przez mieszkańców w głosowaniu będą realizowane przez Miasto. Jeśli chcesz coś zmienić w swojej okolicy, budżet partycypacyjny jest właśnie dla Ciebie.

Każdy mieszkaniec Warszawy może wziąć udział – nie trzeba być pełnoletnim, nie trzeba być zameldowanym w stolicy,
Proces przebiega według ustalonych reguł, które są znane przed rozpoczęciem procesu,
Mieszkańcy decydują o tym, na co zostaną przeznaczone określone środki publiczne – zgłaszają pomysły, dyskutują o nich i wybierają w głosowaniu te, które uważają, że są potrzebne,
Wyniki głosowania są wiążące. Miasto zobowiązało się zrealizować pomysły wybrane przez mieszkańców.

Środki finansowe potrzebne na realizację pomysłów mieszkańców pochodzą z budżetów poszczególnych dzielnic. Nie są to więc dodatkowe pieniądze, tylko część budżetu dzielnicy przeznaczona do rozdysponowania bezpośrednio przez mieszkańców.

Przed rozpoczęciem kolejnej edycji, dzielnice przeznaczają na budżet partycypacyjny określoną kwotę ze swojego budżetu, zgodnie z wytycznymi Prezydenta m.st. Warszawy. Dzięki temu mieszkańcy wiedzą, o jakiej kwocie będą decydować. W czwartej edycji budżetu partycypacyjnego na realizację pomysłów mieszkańców dzielnice przeznaczyły łącznie prawie 65 mln zł.

W IV edycji budżetu partycypacyjnego, na realizację pomysłów mieszkańców przeznaczonych było ponad 61 milionów z budżetu m.st. Warszawy– dokładnie 61 419 912 zł. Zgłoszonych zostało 2 782 pomysłów, z czego pod głosowanie zostało poddanych 1808. W 2018 roku rozpocznie się realizacji wybranych 881 pomysłów (zgłoszonych przez 529 mieszkańców), za łączną kwotę 60 026 583 zł. Najwięcej pomysłów trafiło do realizacji w Dzielnicy Bielany (91).

Głosowało 117 381 osób (95% internetowo - 111 623, 5% z wykorzystaniem papierowych kart do głosowania - 5758). W tej edycji oddano 99% głosów ważnych - 116 438. Największa frekwencja w dzielnicach: Żoliborz, Białołęka i Wawer - w tych dzielnicach mieszkańcy byli najaktywniejsi.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
wszyscy

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Lokalizacja: Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa Telefon 22 443 00 00
Przejdź na stronę Urzędu
Zobacz oficjalną listę projektów
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości