Budżet obywatelski Wałbrzych 2018

Edycja budżetu:

Budżet obywatelski Wałbrzych 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 15.10.2018 - 31.01.2019
  2. Realizacja projektów 01.03.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Wałbrzych 2018: zasady

Głosować można wysyłając karty do głosowania pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, składając tam wypełnione karty osobiście lub korzystając z poczty elektronicznej, przy użyciu karty do głosowania elektronicznego. Jest ona dostępna na stronie internetowej Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego. Głosować można wyłącznie na jeden projekt ogólnomiejski i jeden projekt lokalny (w dzielnicy, w której jest się zameldowanym).

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miejski w Wałbrzychu

Lokalizacja: pl. Magistracki 1, 58-300 Wałbrzych Telefon 74 665-51-00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości