Budżet obywatelski Wągrowiec 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Wągrowiec 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 05.07.2017 - 21.07.2017
  2. Głosowanie 31.07.2017 - 05.09.2017
  3. Ogłoszenie wyników 08.09.2017
  4. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Wągrowiec 2017: zasady

W mieście Wągrowiec kolejny raz czwarty zorganizowano budżet obywatelski. Zgłoszenia projektów inwestycyjnych i remontowych mogli składać pełnoletni mieszkaniec miasta, w dniach od 5 do 21 lipca 2017 r., na formularzu zgłoszeniowym projektu. Wartość zgłoszonego projektu nie mogła w tym roku przekraczać 250 tysięcy złotych. Zgłoszone wnioski przeszły weryfikację w Urzędzie Miejskim. Następnie burmistrz poddał pod głosowanie wybrane pomysły. Głosowanie trwało od 31 lipca do 5 września. Specjalną urnę, podobnie jak w minionych latach wystawiono w holu wągrowieckiego ratusza. Wyniki podano 8 września.
Zgodnie z decyzją mieszkańców zwyciężyła budowa linarium w parku 600-lecia. Swoje poparcie dla tej inwestycji podczas głosowania zadeklarowało 2996 osób.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane tylko pełnoletni

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Wągrowiec

Lokalizacja: ul. Kościuszki 15 a, 62-100 Wągrowiec Telefon 67 26 21 522
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości