Budżet obywatelski Wągrowiec 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Wągrowiec 2019: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 24.06.2019 - 15.07.2019
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 16.07.2019 - 26.08.2019
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 27.08.2019
  4. Głosowanie 04.09.2019 - 20.09.2019
  5. Ogłoszenie wyników 23.09.2019
  6. Realizacja projektów 01.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Wągrowiec 2019: zasady

W Budżecie Obywatelskim w 2019 roku w Wągrowcu nastąpiła rewolucja zmiana dotycząca sposobu głosowania. Do lamusa trafiły papierowe karty do głosowania, zamiast tego głosowano elektronicznie. Osób, które chciały zagłosować a nie posiadają dostępu do internetu nie wykluczono z głosowania. Dla nich przygotowano komputer w urzędzie, gdzie można było oddać głos. - W porównaniu do poprzednich edycji budżetu obywatelskiego zmniejszona zostanie możliwość ingerencji burmistrza oraz urzędników w zakresie wyboru zadań, które zostaną uwzględnione w głosowaniu – zapowiadał wiceburmistrz Piotr Pałczyński.

Zmian było więcej, m. in. jedną z nich było to, że pod głosowanie poddano nieograniczoną liczbę projektów, które zgłoszono w BO w Wągrowcu. Ostatecznie można było zagłosować na 14 projektów, z których najwięcej głosów otrzymał projekt: "Modernizacja/wymiana sprzętu na placu zabaw dla dzieci przy ulicy Wiśniowej w Wągrowcu" (zakłada wymianę sprzętu na nowoczesne bujaki, piaskownicę, piramidę linową, itp.)

Numer edycji:
6
Kto może głosować:
tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Wągrowiec

Lokalizacja: ul. Kościuszki 15 a, 62-100 Wągrowiec Telefon 67 262 1522
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości