Budżet obywatelski Wąbrzeźno 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Wąbrzeźno 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 29.05.2017 - 30.06.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.07.2017 - 10.08.2017
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 10.08.2017
  4. Głosowanie 11.08.2017 - 15.09.2017
  5. Ogłoszenie wyników 10.10.2017
  6. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Wąbrzeźno 2017: zasady

W tym roku do budżetu obywatelskiego zgłoszono 17 zadań, 5 z nich z różnych przyczyn odpadło w czasie weryfikacji i ostatecznie w głosowaniu mogliśmy wybierać spośród 12. Głosować mogliśmy tylko raz na dowolną liczbę projektów – z zastrzeżeniem, że ich ogólna wartość nie przekraczała 300.000 zł.
Głosowanie trwało od 11 sierpnia do 15 września. Najwięcej głosów, bo 1115 zdobył projekt pt. „Zakup sprzętu specjalistycznego do usuwania skutków nagłych wichur i podtopień” o wartości 65.000 zł. Do projektu przyszłorocznego budżetu miasta burmistrz wpisze 7 zadań z tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego oraz 1 zadanie z edycji ubiegłorocznej. Zaległy projekt to „Przebudowa plaży i kąpieliska na Jeziorze Zamkowym” o wartości 150.000 zł. Jego wykonanie zostało przełożone na 2018 rok, ponieważ w tym roku trwa przebudowa amfiteatru, który bezpośrednio sąsiaduje z plażą, a niebawem też rozpocznie się rozbiórka mostu, do którego dogodny dojazd będzie możliwy od strony plaży.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Wąbrzeźno

Lokalizacja: ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno Telefon 56 688 45 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości