Budżet obywatelski Wąbrzeźno 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Wąbrzeźno 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.01.2018 - 30.06.2018
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 01.07.2018 - 31.07.2018
  3. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 10.08.2018
  4. Głosowanie 11.08.2018 - 15.09.2018
  5. Ogłoszenie wyników 01.10.2018 - 10.10.2018
  6. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Wąbrzeźno 2018: zasady

Do najnowszej, piątej edycji budżetu obywatelskiego w Wąbrzeźnie zgłoszono siedem projektów. Do końca lipca były one sprawdzane pod względem formalno-prawnym w urzędzie miasta.
Na etapie weryfikacji zgłoszonych projektów odrzucono dwa. Zostało pięć, o łącznej wartości poniżej 300 tys. zł, czyli kwoty jaką samorząd przeznaczył na budżet obywatelski. Z tego powodu burmistrz postanowił o wpisaniu zgłoszonych inicjatyw do budżetu miasta na 2019 rok z pominięciem głosowania.
Do projektu budżetu na 2019 roku wpisane zostaną:
1.Remont ul. Biskupa Jana Dantyszka – 185 000 zł,
2.Wąbrzeskie SOS dla zwierząt – 12 000 zł,
3. Bezpieczne chodniki (cztery odcinki na ul. Sienkiewicza) – 68 400 zł,
4.Ścieżka do jazdy na rolkach (wokół boiska sportowego przy ul. Legionistów) – 42 000 zł,
5. Miejska szopka bożonarodzeniowa – 25 000 zł.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Wąbrzeźno

Lokalizacja: ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno Telefon 56 688 45 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości