Budżet obywatelski Ustrzyki Dolne 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Ustrzyki Dolne 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 14.07.2017 - 15.09.2017
  2. Weryfikacja prawno-merytoryczna złożonych wniosków 25.09.2017 - 29.09.2017
  3. Głosowanie 02.10.2017 - 30.10.2017
  4. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Ustrzyki Dolne 2017: zasady

Ustrzycki Budżet Obywatelski po raz pierwszy został zorganizowany w 2015 roku. W pierwszej edycji projekty dotyczyły tylko miasta Ustrzyki Dolne. W kolejnych edycjach pieniądze BO zostały podzielone na miasto i sołectwa. W 2017 roku mieszkańcy Ustrzyk Dolnych nie złożyli ani jednej propozycji do Budżetu Obywatelskiego. Niewykorzystane pieniądze zasiliły sołectwa i Młodzieżowy Budżet Obywatelski (była to jego druga edycja).
Do 14 września mieszkańcy zgłaszali wnioski, do 29 września trwała weryfikacja projektów, do 30 października - głosowanie. Ogłoszenie wyników nastąpiło 2 listopada 2017 roku. Realizacja projektów - od 1 stycznia 2018 roku.
W trzeciej edycji Ustrzyckiego Budżetu Obywatelskiego zwyciężyły dwa projekty: trakty piesze na cmentarzu w Ustjanowej Dolnej oraz zagospodarowanie terenu przy cmentarzu komunalnym w Nowosielcach Kozickich.

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
tylko pełnoletni tylko os. zameldowane

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd gminy Ustrzyki Dolne

Lokalizacja: ul. Mikołaja Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne Telefon 134608000
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości