Budżet obywatelski Ustroń 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Ustroń 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.05.2018
  2. Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie 04.06.2018 - 31.08.2018
  3. Głosowanie 01.09.2018 - 14.09.2018
  4. Ogłoszenie wyników 10.10.2018
  5. Realizacja projektów 31.12.2019

Budżet obywatelski Ustroń 2018: zasady

Miasto Ustroń podzielone jest na 9 osiedli. Każde z osiedli w ramach Budżetu Obywatelskiego do wydania ma taką samą kwotę - 40 tys. zł. Przy zgłoszeniu większej ilości projektów w danym osiedlu, następuje głosowanie. Jeśli wartość projektów w osiedlu nie przekroczy 40 tys. zł., a projekty zostaną pozytywnie zaopiniowane, projekty przekazane zostają do realizacji bez głosowania.

Głosowanie w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego rozpoczęło się 1 września.
Mieszkańcy poznają zwycięskie projekty na początku października, zostają one wpisane do budżetu na rok następny i realizowane przez cały rok.

Lista projektów przyjętych do realizacji w edycji budżetu obywatelskiego w Ustroniu w 2018 roku:
Hermanice - 40 000,00 Bezpieczne przejście nad Wisłę przez ul.Skoczowską oraz montaż siłowni w pasie zieleni przy ul.Skoczowskiej
Lipowiec - 13 010,00 Modernizacja klatki schodowej w remizie OSP Ustroń- Lipowiec
Lipowiec - 26 990,00 Nowoczesna Szkoła
Nierodzim - 10 000,00 Mały reporter-Osiedle Nierodzim w obiektywie dzieci.
Nierodzim - 19 780,00 Siłownia zewnętrzna
Nierodzim - 10 220,00 My som stela- podtrzymujemy tradycje ludowe.
Polana - 21 599,00 Zakup szafek szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu, ul. Polańska 84
Polana - 18 069,00 Zakup gastronomicznej maszyny do mielenia mięsa oraz wyposażenia kuchni i stołówki Szkoły Podstawoewj ne z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu, ul. Polańska 25
Poniwiec - 40 000,00 Zajęcia na basenie dla dzieci, dorosłych i seniorów.
Ustroń Centrum - 40 000,00 "Nasze Zielone Osiedle" - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni z elementami małej architektury w obrębie os. Centrum, ul. Konopnickiej oraz ul. Konopnickiej BIS
Ustroń Dolny - 39 956,00 Hałas? Nie dla nas!
Ustroń Górny - 39 956,00 Codziennie w formie - fizycznej i intelektualnej
Zawodzie - 40 000,00 Wymiana barier energochłonnych - ul. Skalica

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Ustroń

Lokalizacja: Rynek 1, 43-450 Ustroń Telefon 33 857 93 00
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości