Budżet obywatelski Ustka 2017

Edycja budżetu:

2017

Budżet obywatelski Ustka 2017: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 01.02.2017 - 31.03.2017
  2. Głosowanie 08.05.2017 - 19.05.2017
  3. Realizacja projektów 01.01.2018 - 31.12.2018

Budżet obywatelski Ustka 2017: zasady

Budżet Obywatelski Ustki to pół miliona złotych, dzielone na zadania o charakterze inwestycyjnym oraz na zadania o charakterze społecznym.
Budżet Obywatelski to forma uczestnictwa mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących najbliższego otoczenia, to sami mieszkańcy zadecydują na jaki cel zostaną wydatkowane pieniądze, stanowiące część budżetu miasta.
Każdy projekt musi zyskać poparcie co najmniej 15 mieszkańców, którzy ukończą 16 lat najpóźniej w roku, w którym Budżet Obywatelski będzie głosowany i są zameldowani w mieście Ustka.
Takie same zasady wiekowe obowiazują przy głosowaniu.
Zwycięski projekt zostanie zrealizowany, a następne w kolejności projekty zadań będą realizowane, jeżeli uzyskają co najmniej 20 % ważnie oddanych głosów.

W ramach zadań o charakterze inwestycyjnym w roku 2017 zrealizowano YOUNGSPOT czyli, budowę infrastruktury do uprawiania: kalisteniki, parkour'u, streetballu i sportów ekstremalnych - koszt szacunkowy 400.000,00 zł.

Realizowny ma być róznież projekt koszykówka dla każdego (36.000zł) i Ustecki Mural (15.000zł).

Numer edycji:
3
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Ustka

Lokalizacja: ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka Telefon 59 8154304
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości