Budżet obywatelski Ustka 2019

Edycja budżetu:

2019

Budżet obywatelski Ustka 2019: harmonogram

  1. Konsultacje społeczne 21.03.2019 - 04.04.2019
  2. Składanie wniosków projektów 01.06.2019 - 30.06.2019
  3. Realizacja projektów 01.01.2020 - 31.12.2020

Budżet obywatelski Ustka 2019: zasady

To już piąta edycja BO w Ustce. W ubiegłych latach jako pomysły inwestycyjne zgłoszono między innymi budowę infrastruktury do uprawiania sportów ekstremalnych (YOUNGSPOT), zagospodarowanie terenu przy obecnej Szkole Podstawowej nr 3 (Umysłowy Siłacz) czy budowę kortów tenisowych. Pierwszym zwycięskim projektem była siłownia plenerowa na ul. Kościelniaka. W projektach społecznych mieszkańcy stawiali często na organizację imprez, w roku 2018 zrealizowaliśmy dwa wydarzenia: Pożegnanie lata oraz Święto Ulicy Marynarki Polskiej. W bieżącym roku, wspólnie ze stowarzyszeniem Alpha Team, realizujemy zwycięski projekt „Alpha aktywni”, na który składają dwa eventy: warsztaty o bezpiecznym zachowaniu się nad wodą w okresie zimowym („Nie pękaj! Ratuj!”) oraz Eko spływ rzeką Słupią, połączony ze sprzątaniem i akcją edukacyjną. Należy podkreślić, że wszystkie zgłaszane wnioski są dla nas sygnałem, czego mieszkańcy potrzebują i są one w miarę możliwości realizowane.

Numer edycji:
5
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Ustka

Lokalizacja: ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka Telefon 59 8154304
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości