Budżet obywatelski Ustka 2018

Edycja budżetu:

2018

Budżet obywatelski Ustka 2018: harmonogram

  1. Składanie wniosków projektów 12.02.2018 - 13.04.2018
  2. Głosowanie 01.06.2018 - 22.06.2018
  3. Ogłoszenie wyników 29.06.2018
  4. Realizacja projektów 01.01.2019 - 31.12.2019

Budżet obywatelski Ustka 2018: zasady

Budżet Obywatelski Ustki to pół miliona złotych, dzielone na zadania o charakterze inwestycyjnym oraz na zadania o charakterze społecznym.
Budżet Obywatelski to forma uczestnictwa mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących najbliższego otoczenia, to sami mieszkańcy zadecydują na jaki cel zostaną wydatkowane pieniądze, stanowiące część budżetu miasta.
Każdy projekt musi zyskać poparcie co najmniej 15 mieszkańców, którzy ukończą 16 lat najpóźniej w roku, w którym Budżet Obywatelski będzie głosowany i są zameldowani w mieście Ustka.
Takie same zasady wiekowe obowiazują przy głosowaniu.
Zwycięski projekt zostanie zrealizowany, a następne w kolejności projekty zadań będą realizowane, jeżeli uzyskają co najmniej 20 proc. ważnie oddanych głosów.

W zakończonym już głosowaniu mieszkańcy wybrali do realizacji w 2019r.:
1. Budowę Centrum Tenisowego. Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji powstaną cztery korty o nawierzchni ceglanej z oświetleniem i instalacją do zraszania. Pojawią się też dwie trybuny korcie głównym. Koszt to ok. 400 tys. zł.
2. Alpha Aktywni: 1/ Eko spływ rzeką Słupią, 2/ Nie pękaj! Ratuj!
Pod tą nazwą kryje się projekt stworzenia dwóch eventów: "Eko spływu rzeką Słupią" dla płetwonurków, kajakarzy i innych miłośników środowiska wodnego połączony ze sprzątaniem rzeki oraz „Nie pękaj! Ratuj!” – warsztatów dla mieszkańców na temat bezpiecznej zimy, czyli co robić gdy pęka lód. Spływ miałby odbyć się wiosną, Warsztaty „Nie pękaj! Ratuj!” to praktyczne, otwarte zajęcia dla dzieci i dorosłych. Koszt. 36. tys. zł.

Numer edycji:
4
Kto może głosować:
od 16 r.ż

Oficjalne głosowanie organizuje Urząd Miasta Ustka

Lokalizacja: ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka Telefon 59 8154304
Przejdź na stronę Urzędu
zobacz wszystkie

Baza wiedzy

1. Skąd wziął się budżet obywatelski?

Historia budżetów obywatelskich jest bardzo młoda. Wszystko zaczęło się 1989 roku, kiedy w brazylijskim mieście Porto Alegre po raz pierwszy zrealizowane zostało takie przedsięwzięcie. Do 2008 roku budżet obywatelski w Brazylii wprowadziło około 200 miast. W Europie jako pierwsi o wydatkowaniu publicznych pieniędzy współdecydowali mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii czy Włoch.

2. Jaki jest cel procesu partycypacji?

Najważniejszym celem budżetów obywatelskich jest włączenie mieszkańców i mieszkanek w zarządzanie okolicą, w której żyją, rozwój dyskusji wśród lokalnych społeczności na temat koniecznych zmian, a przez to efektywniejsze i zgodne z rzeczywistymi potrzebami ludzi wydawanie samorządowych pieniędzy.

3. Czy idea partycypacji dotyczy tylko miast?

Idea partycypacji ciągle się rozwija. Obecnie stosowana jest na różnych szczeblach administracji: nie tylko w miastach i gminach, ale również dzielnicach, osiedlach czy województwach.

Widzisz problem?

Jeśli realizacja budżetu obywatelskiego budzi Twoje wątpliwości